slider

Archiwizacja danych i backup

jest bardzo wiele możliwości utraty danych zgromadzonych w systemach informatycznych firmy. Utrata danych, które nierzadko stanowią wartość strategiczną dla działalności może być efektem szkodliwego działania człowieka, awarii sprzętu lub w skutek następstw pożarów, powodzi lub innych nieszczęśliwych wypadków. Systematyczne tworzenie kopii awaryjnych i umiejętne ich przechowywanie jest podstawą do przywrócenia normalnego trybu pracy w stosunkowo krótkim czasie.