slider

Firewall

W wolnym tłumaczeniu zapora ogniowa. Podstawowym zadaniem firewalli jest ochrona naszej infrastruktury sieciowej oraz urządzeń i aplikacji przed atakami osób niepowołanych. Zestaw zasad i reguł jakie określimy kontrolują ruch przechodzący przez urządzenie i gdy jest on nie zgodny z nimi regułami następuje jego zablokowanie. Urządzenia firewall zabezpieczą nas, odgrodzą od ataków oraz prób włamań osób nieuprawnionych przychodzących z Internetu.