slider

IDS/IPS - System wykrywania i zapobiegania włamaniom do sieci.

Intrusion Detection System i Intrusion Prevention System czyli systemy wykrywania i zapobiegania włamaniom do sieci. Systemy IDS/IPS są to urządzenia sieciowe zwiększające bezpieczeństwo sieci komputerowych przez wykrywanie (IDS) lub wykrywanie i blokowanie ataków (IPS) w czasie rzeczywistym. Zasada działania takiej sondy polega na nieustannym monitorowaniu sieci w czasie rzeczywistym. Systemy takie mogą pracować w kilku trybach w zależności od wybranego modelu sonda analizuje ruch i może go zablokować w razie wykrycia zagrożenia lub jeżeli nie wykryto żadnych nieprawidłowości ruch będzie przepuszczany. W innym przypadku sonda może służyć tylko do analizy kopii wszystkich pakietów jednak w tej topologii ma ograniczone możliwości reagowania na ataki.