slider

Obsługa informatyczna Firm

obsługa informatyczna firm Safetec
Firma SAFETEC świadczy usługi z zakresu obsługi informatycznej dla firm znane jako outsourcing informatyczny. Określenie Outsourcing wywodzi się z języka angielskiego i zostało utworzone z połączenia trzech wyrazów outside (na zewnątrz), resource (zasobów) i using (za pomocą) – wykorzystanie zasobów zewnętrznych.
W zależności od zapotrzebowania SAFETEC oferuje pełny lub częściowy Outsourcing IT.

Pełny Outsourcing IT

– przejmujemy pełną opiekę nad infrastrukturą i rozwiązaniami IT firmy lub instytucji, a co za tym idzie zajmujemy się administracją serwerami, zarządzaniem i utrzymaniem sieci, opieką nad powierzonym sprzętem komputerowym i oprogramowaniem wraz z ochroną antywirusową i wieloma innymi.

Częściowy Outsourcing IT

– przejmujemy nie jak w przypadku pełnego outsourcingu całość infrastruktury IT lecz jej wybraną część, na przykład: opieka tylko na siecią korporacyjną lub nad rozwiązaniami serwerowymi itp.

Korzyści ze skorzystania z oferty outsourcingowej firmy

SAFETEC:
Brak konieczności ponoszenia kosztów związanych z utrzymaniem wyspecjalizowanej kadry wraz z kosztami jej szkolenia,
Brak problemów z chwilową niedostępnością wyspecjalizowanego personelu np. urlopy lub zwolnienia lekarskie,
Prace modernizacyjne, serwisowe lub wdrażanie nowych rozwiązań, które wiążą się z zakłóceniem ciągłości funkcjonowania firmy lub instytucji mogą być prowadzone poza godzinami pracy tj. wieczorem lub w nocy oraz w weekendy,
Nieograniczony dostęp do wyspecjalizowanej kadry oraz do najnowszych technologii i rozwiązań,
Optymalizacja kosztów dzięki rozliczeniu na podstawie faktury VAT.

Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie, dlatego też oferty dotyczące umów outsourcingowych są poprzedzone spotkaniem podczas których zapoznajemy się z potrzebami i oczekiwaniami Klienta. Przeprowadzamy także inwentaryzację posiadanych przez Klienta elementów infrastruktury IT, która ma zostać objęta opieką. Przy stałej obsłudze informatycznej świadczonej przez SAFETEC nasi Klienci mogą liczyć na cykliczne wizyty naszej kadry w Państwa firmie zgodnie z ustalonym harmonogramem oraz w sytuacji bieżącej potrzeby.
W naszej ofercie znajduje się również opcja pomocy doraźnej dla Klienta na wypadek wystąpienia awarii. W przypadku chęci poznania szczegółów dotyczących umów serwisowych zapraszamy do kontaktu z nami.