slider

Sieci Komputerowe

Sieci LAN i WAN Safetec
Jedną z podstawowych dziedzin działalności firmy SAFETEC jest budowa i na życzenie Klienta utrzymanie sieci komputerowych opartych o rozwiązania sprzętowe firm, które pozostają od wielu lat w ścisłej czołówce producentów.
Jest kilka rodzajów sieci komputerowych wśród których można wymienić kilka szczególnych tj.: sieci LAN, sieci WAN oraz sieci bezprzewodowe Wi-Fi.
sieci

Sieci LAN (Local Area Network)

– mówimy tutaj o sieciach zamkniętych w obrębie jednego biura lub budynku. Czasami są to proste rozwiązania oparte o pojedyncze urządzenia ale czasami mamy do czynienia z bardziej zawansowanymi modelami gdzie spotykamy się na przykład z opcjami segmentacji lub z opcjami zwiększającymi odporność naszej infrastruktury sieciowej na awarie dzięki zastosowaniu redundantnych połączeń oraz redundantnych urządzeń.
sieci

Sieci WAN (Wide Area Network)

– są to sieci które działają na większe odległości łącząc lokalizacje rozproszone geograficznie. Sieci WAN mają za zadanie połączyć wszystkie oddziały firmy w jedną sieć korporacyjną, firmową dzięki czemu firma może osiągnąć dodatkowe korzyści typu: zwiększenie efektywności pracowników, szybki dostęp do informacji z każdej lokalizacji, optymalizacja czasu pracy - współdzielenie dokumentów aż po aspekty bezpieczeństwa.
sieci

Sieci Wi-Fi (bezprzewodowe)

– Wi-Fi określa zestaw standardów stworzonych do budowy bezprzewodowych sieci komputerowych. Szczególnym zastosowaniem rozwiązań bezprzewodowych jest budowa sieci LAN (Local Area Network), które w niektórych przypadkach zastępują całkowicie rozwiązania kablowe lub współtworzą daną sieć LAN. Wi-Fi jest wykorzystywane również do budowania rozległych sieci internetowych np. przez dostawców usług internetowych (ang. ISP, Internet Service Provider)

SAFETEC oferuje Państwu kompleksową obsługę w zakresie wszystkich wspomnianych typów sieci od opracowania koncepcji przez budowę aż po utrzymanie. Cały proces budowy nowej lub modernizacji istniejącej sieci rozpoczynamy od zebrania szczegółowych informacji, rozpoznania potrzeb i oczekiwań. Na podstawie zgromadzonych informacji przygotowujemy wstępną koncepcję techniczną wraz z doborem odpowiednich urządzeń, którą przedstawiamy Klientom do akceptacji.