slider

Systemy bezpieczeństwa informatycznego

Jedną z głównych dziedzin działalności firmy SAFETEC jest dostarczanie oraz wdrażanie systemów bezpieczeństwa informatycznego.
Należy pamiętać, że pod tym pojęciem zawartych jest bardzo wiele rozwiązań w skład których wchodzą:

 • Archiwizacja danych i backup

  jest bardzo wiele możliwości utraty danych zgromadzonych w systemach informatycznych firmy. Utrata danych, które nierzadko stanowią wartość strategiczną dla działalności może być efektem szkodliwego działania człowieka, awarii sprzętu lub w skutek następstw pożarów, powodzi lub innych nieszczęśliwych wypadków. Systematyczne tworzenie kopii awaryjnych i umiejętne ich przechowywanie jest podstawą do przywrócenia normalnego trybu pracy w stosunkowo krótkim czasie.


 • IDS/IPS - System wykrywania i zapobiegania włamaniom do sieci.

  Intrusion Detection System i Intrusion Prevention System czyli systemy wykrywania i zapobiegania włamaniom do sieci. Systemy IDS/IPS są to urządzenia sieciowe zwiększające bezpieczeństwo sieci komputerowych przez wykrywanie (IDS) lub wykrywanie i blokowanie ataków (IPS) w czasie rzeczywistym. Zasada działania takiej sondy polega na nieustannym monitorowaniu sieci w czasie rzeczywistym. Systemy takie mogą pracować w kilku trybach w zależności od wybranego modelu sonda analizuje ruch i może go zablokować w razie wykrycia zagrożenia lub jeżeli nie wykryto żadnych nieprawidłowości ruch będzie przepuszczany. W innym przypadku sonda może służyć tylko do analizy kopii wszystkich pakietów jednak w tej topologii ma ograniczone możliwości reagowania na ataki.


 • Firewall

  W wolnym tłumaczeniu zapora ogniowa. Podstawowym zadaniem firewalli jest ochrona naszej infrastruktury sieciowej oraz urządzeń i aplikacji przed atakami osób niepowołanych. Zestaw zasad i reguł jakie określimy kontrolują ruch przechodzący przez urządzenie i gdy jest on nie zgodny z nimi regułami następuje jego zablokowanie. Urządzenia firewall zabezpieczą nas, odgrodzą od ataków oraz prób włamań osób nieuprawnionych przychodzących z Internetu.


 • Antywirus

  Systemy antywirusowe stanowią ochronę naszych urządzeń przed atakami i następstwami działania wirusów oraz robaków. Brak zabezpieczeń przed ich działaniem może zakończyć się nieodwracalnymi stratami. Podstawowym narzędziem, które możemy wykorzystać do ochrony jest oprogramowanie antywirusowe. Oprogramowania te zainstalowane na wszystkich serwerach oraz stacjach roboczych prowadzą nieustanny monitoring. Sprawdzają ruch sieciowy oraz pliki jakie uruchamiamy na naszych komputerach.


 • Antyspam

  Rozwiązania te mają na celu uchronienie naszej sieci, a co za tym idzie również zabezpieczenie komputerów pracowników przed napływem niechcianej i niepotrzebnej poczty elektronicznej e-mail, która generuje tylko niepotrzebny ruch w sieci i tworzy bałagan w skrzynkach pocztowych.


 • VPN

  Virtual Private Network jest to rozwiązanie, które zabezpieczy komunikację, która zachodzi z wykorzystaniem sieci publicznej pomiędzy odległymi punktami. W ramach połączenia z wykorzystaniem technologii VPN spotkamy się z szyfrowaniem przesyłanych danych. Dzięki temu nasze dane nie zostaną podsłuchane i pozostaną poufne. Występują dwa typy połączeń VPN: Client to site gdy pracownicy terenowi lub pracujący w domu łączą się z siecią firmową oraz Site to Site gdy mówimy o stałych połączeniach pomiędzy dwoma lub wieloma oddziałami firmy.


 • UTM

  Unified Threat Management to systemy które zapewniają zestaw wielu narzędzi zabezpieczających zintegrowanych w jedno urządzenie. W takim rozwiązaniu znajdziemy np. firewall, wraz z systemem antywirusowym, antyspamowym, systemem wykrywania i blokowania intruzów, którzy próbują wtargnąć do Państwa sieci, systemy kontrolowania treści oraz inne. Zastosowanie rozwiązań UTM wpływa znacząco na podniesienie bezpieczeństwa Państwa sieci, zasobów informatycznych oraz aplikacji.


Wszelkie wymienione powyżej systemy bezpieczeństwa są możliwe do wdrożenia przez Nas w Waszej firmie. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani oferowanymi rozwiązaniami zapraszamy do kontaktu z nami celem szerszego zapoznania.