slider

VPN

Virtual Private Network jest to rozwiązanie, które zabezpieczy komunikację, która zachodzi z wykorzystaniem sieci publicznej pomiędzy odległymi punktami. W ramach połączenia z wykorzystaniem technologii VPN spotkamy się z szyfrowaniem przesyłanych danych. Dzięki temu nasze dane nie zostaną podsłuchane i pozostaną poufne. Występują dwa typy połączeń VPN: Client to site gdy pracownicy terenowi lub pracujący w domu łączą się z siecią firmową oraz Site to Site gdy mówimy o stałych połączeniach pomiędzy dwoma lub wieloma oddziałami firmy.